Styrelse – Vid Din Sida

Jeanette Höglund

Grundare
Styrelseledamot

Sara Johansson

T.F Styrelseordförande

Christina Olsson

Styrelseledamot

Anna Garpfalk

Styrelseledamot – Sekreterare

Lars Enochson

Adjungerad

Micke Syd Andersson

Adjungerad